Privacyverklaring www.anniekrinkes.nl

In het kader van (online) privacy heb ik voor www.anniekrinkes.nl een privacyverklaring opgesteld. Ik heb het recht om deze verklaring te allen tijde te wijzigen. Daarom raad ik je aan bij een bezoek aan mijn website de verklaring door te nemen. Deze verklaring bevat informatie over de doelstellingen die ik nastreef bij het vastleggen van persoonlijke gegevens die zijn verzameld op de website, en hoe je jouw rechten kunt uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens.

Contactgegevens

Anniek Rinkes

www.anniekrinkes.nl

info@anniekrinkes.nl

Nijmegen, Nederland


Verzamelen van persoonlijke gegevens

www.anniekrinkes.nl verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die jij aan mij verstrekt via de website, e-mail, telefoon en whatsapp. Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt, bijvoorbeeld bij het invullen van het contactformulier.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • voornaam;
 • eventueel achternaam;
 • e-mailadres;
 • je website;
 • eventueel je telefoonnummer;
 • bedrijfsprofiel (denk aan kvk nummer, bankrekening, adres en bedrijfsnaam);
 • IP-adres;
 • apparaat type;
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in een reactie die je plaatst of in correspondentie;
 • gegevens over jouw activiteiten op de website (denk aan browsertype en -taal, verwijzings- en exitpagina’s, besturingssysteem en andere gegevens).


Doel, grondslag en bewaartermijn voor verwerking persoonsgegevens

www.anniekrinkes.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende

doelen:

 • Als je mij een e-mail stuurt zal ik jouw e-mailadres, naam en de

inhoud van de e-mail zien. Ik verwijder 1 keer per jaar alle e-mails van een jaar of ouder.

 • Voor het statistiekprogramma Google Analytics. Ik gebruik Google Analytics voor het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren. De tracking gegevens via Google Analytics blijven 14 maanden bewaard.
 • Om facturen te maken verwerk ik je naam, e-mailadres, factuuradres, telefoonnummer, klantnummer en kvk-nummer. Deze gegevens heb ik nodig om betalingen te verwerken. Voor de belastingdienst moeten deze gegevens 7 jaar bewaard blijven. Daarna zal ik deze verwijderen. Ik gebruik het programma Moneybird voor de verwerking van facturen. Je persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor je de informatie hebt verstrekt, tenzij ik nadrukkelijk toestemming van jou krijg, of tenzij anderszins wettelijk vereist of toegestaan. Je gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en ook niet voor/aan goede doelen. Ik gebruik mijn website niet om speciale persoonlijke gegevens te verzamelen, zoals informatie over politieke meningen, ras, religieuze opvattingen, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken.

Rechten

Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek, ontvang je binnen 1  maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kun je verzoeken om deze gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kun je mij verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke

omstandigheden. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouzelf is gedaan, stuur je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Beveiliging

Ik vind de bescherming van jouw gegevens heel belangrijk en daarom neem ik passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@anniekrinkes.nl.


Ik beveilig jouw persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Mijn computer is beschermd met een wachtwoord.
 • TLS (voorheen SSL) Ik verstuur jouw gegevens via een beveiligde

internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 • Het beheer van www.anniekrinkes.nl wordt door mij persoonlijk gedaan; niemand anders heeft toegang tot de gegevens.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je denkt dat er zonder toestemming toch persoonlijke gegevens zijn verzameld van iemand jonger dan 16 jaar, neem dan contact met mij op via info@anniekrinkes.nl, dan kan ik de gegevens verwijderen.

Cookies

www.anniekrinkes.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. www.anniekrinkes.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Klacht indienen

Wilt je een klacht indienen over de manier waarop ik jouw persoonsgegevens bescherm? Dat is hier mogelijk via de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Vragen over mijn privacy- of cookiebeleid, over inzicht in en de nauwkeurigheid van de persoonlijke gegevens die je mij hebt gegeven via deze website, of verzoeken om verouderde informatie te wissen, kunnen gericht worden aan info@anniekrinkes.nl. Deze verklaring kan ieder moment wijzigen, doordat ik wijzigingen in het beleid door kan voeren. Ik raad je daarom aan om de verklaring regelmatig te bekijken.